ไม่ให้เธอไป เคยยื้อให้คนคนหนึ่งให้อยู่ไหม

ไม่ให้เธอไป เคยยื้อให้คนคนหนึ่งให้อยู่กับเราตลอดชีวิตไหม มันคือความพยายามที่ขับเคลื่อนด้วยความรักแต่ท้ายที่สุดก็ล้มเหลวไปพร้อมกับหัวใจที่แตกสลาย ไม่ให้เธอไป การถูกบอกลาไม่ใช่ใครจะรับได้และยากที่จะลืมให้เร็วที่สุด แต่จะขอยื้อให้จนถึงที่สุดนั่นคือวิถีของคนที่ถูกบอลา วินาทีที่เขาบอกว่า “เรา เป็นพี่น้องกันเถอะ” ก็เจ็บนะมันคือการบอกลาแบบให้เรารู้ตัวว่าเขาลดสถานะจากคนรักกลายเป็นพี่น้องในทันที คนคนหนึ่งทำทุกวิถีทาง ตั้งแต่วินาทีที่เขาบอกลา ด้วยการยื้อด้วยคำพูด ยื้อด้วยความรู้สึก ยื้อด้วยความทรงจำที่ดีและมีให้กันตลอดมา […]