contact – สำหรับช่องทางการติดต่อ หรืออยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการเพลงกับเรา ก็มีเพียงแค่ช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือเฟซบุ๊คเพจ Spice Box คลิกได้เล้ยยยยยย